8.7.14

Basisgesprek tussen Lieve en Niet-Lieve(De verliefde) - „Kom Lieve, laten we van elkaar houden!”
(De niet verliefde) - „Neen hoor, Niet-Lieve. Zo werkt dat niet. Ik vind jou niet lief. Toch niet op die manier."

Dit alles uitgesproken op een toon die blijk geeft van intense maar wederzijds niet gelijklopende gevoelens!
7.7.14

GulzigJa,

in afstand nemen
kan ik heel gulzig zijn

soms tot verslikkens toe

Geen moeilijke eter

Daar wilde men dat ik van mezelf proefde
en men gaf mij een stukje van mezelf.
„Nog wat?” vroegen men gespannen.
„Laat maar, het is smakeloos en veel te oud!”
(En ik sta helemaal niet bekend als een moeilijke eter.)
6.7.14

Het gewicht van wolkenIk ken iemand met wie ik het over het gewicht van wolken kon hebben. Dat was wanneer wij alleen waren natuurlijk. Zij gaf daar de voorkeur aan in feite. Waren wij niet alleen of kwam er iemand te dicht bij dan gooide zij het over een andere boeg en vroeg ineens dingen die een preciezer antwoord van mij vergden. Preciezer dan het gewicht van wolken. Alsof dat ineens niet van tel was.5.7.14

De eensgezindheid in ons landOp een dag werd ik opgebeld door een ambtenaar die mij er aan herinnerde dat het oorlog was.
„Oorlog?”
Dat moet mij totaal ontgaan zijn uiteraard.
„Natuurlijk, wij doen er wel alles aan om de nadelige effecten ervan zoveel mogelijk te verzachten, maar het is wel nog degelijk oorlog hoor!”
„En met wie zijn wij dan in oorlog?”
„Dat is staatsgeheim!”
„Staatsgeheim? Waar slaat dat nu op?”
„Anders krijgen we actiegroepen en media-evenementen die aansturen op wederzijds begrip, met andere woorden: gegarandeerde verdeeldheid op het thuisfront. Voor een land in oorlog is dat uit den boze uiteraard.”
„Ja, dat is logisch eigenlijk,” antwoordde ik.
Ik begreep nu ook meteen van waar die eensgezindheid in ons land toch komt.4.7.14

Het weten

"Linda? Maar neen, die weet helemaal niet dat ik weet dat zij het niet weet! Dat weet ik wel zeker, totaal niet!!!"
"..."
"Wat dat betekent? Weet jij dat niet?"
"..."
"Als je dàt maar weet!"2.7.14

Lovok en bromol

„Hé! Ben jij niet de man die mij zou vertellen wat lovok en bromol betekenen?”
„Ja,” zei ik, want ik kon mij goed inbeelden dat ik ooit zulke dingen beloofd zou hebben.
„En? Dan wordt het stilaan tijd toch? Of weet je het niet?”
„Jawel hoor. Maar ik had het opgeschreven op een stukje papier dat samen met mijn hemd in de was is geraakt. Ik zal het nog eens opzoeken.”
„Hmm,” zei ze twijfelend.
Een week later begon ze er weer over, over lovok en bromol.
„Ja hoor,” onderbrak ik haar snel, ik ben het echt niet vergeten!”
„Het is toch niet iets met seks en trouwe liefde?”
„Nee, hoe kom je daar bij?”
„Ach, tegenwoordig zou dat niemand verbazen.”
„Neen, daar heeft het niets mee te maken.”
„Het lijkt mij ook niets technisch, afgaande op de klank.”
„Neen, ik dacht ook niet dat het iets technisch was.”
„Neen?”
„Neen, dat zou ik mij nog wel herinneren.”
„O, dan is het goed.”
„Maar ik zoek het nog wel eens voor je op,” beloofde ik weer._________________________________________

30.6.14

Kooplustig

Ik had ineens zin om een hoed te kopen. Maar wat voor een? Zo maar een? Nee, dat niet. Maar welk soort hoed dan? Dat wist ik niet. Ik kon er geen verzinnen.
En toch wilde ik een hoed kopen. Ik was namelijk kooplustig. Wat lastig. Ik raakte er helemaal van in de war.
Bovendien, als ik een hoed kocht, dan zou ik ineens een heel andere man lijken vermoedde ik, en ik wist niet of ik dat wel wilde. Eigenlijk niet.
Nee, uiteindelijk heb ik er dan maar van afgezien. Wat moet ik eigenlijk met een hoed als ik dan mezelf niet lijk, hield ik mij voor.
Natuurlijk was ik nog wel kooplustig. Nog altijd eigenlijk. Voorlopig beheers ik mij evenwel.________________________________________

29.6.14

VerloochenenIk was thuis en maakte mij de bedenking dat ik niet graag verloochend zou worden toen er in de straat plots een auto luid begon te toeteren. Aangezien het late uur schoof ik mijn raam open en brulde of het niet wat stiller kon.
„Nee! Dat kan NIET!!!”
„En waarom niet?”
(Want ik vermoedde meteen een mechanisch defect.)
„Omdat wij op deze manier uiting geven aan ons euforisch geluk.”
Toch, omdat zij beleefde mensen bleken, stelden zij voor om een eind verderop te gaan toeteren.
Toen het weer helemaal rustig was vroeg ik mij ineens af waarom precies ik niet verloochend zou willen worden eigenlijk en daarbij had ik de indruk dat ik op weg was iets belangrijks over mezelf te zullen leren._________________________________________

28.6.14

Huerta en puerta

De een gaat met vakantie in zijn moestuin,
(als hij Spanjaard is dan wordt dat: huerta!)
Een ander gaat dan scheepjes kijken in een haven,
(maar een Spanjaard zegt dan: puerta!!!)

27.6.14

Akoestisch minderwaardig (Primitief gezongen tralala)Wanneer op een zonnige lentedag in 19..
ineens orgelmuziek van Buxtehude weerklonk
overal op aarde, meende men dit
- in plaats van het als doorgaans te negeren -
als Èclairs sur l’Au-Delà van Messiaen te moeten duiden.
Nader onderzoek wees uit dat het hier ging om
alweer een voorbeeld van totaal
verkeerd begrepen messianisme.
(Toevallige opnamen van het fenomeen
werden echter nooit publiek gemaakt
„wegens akoestisch minderwaardig”) (1)


(1) Mensen die het meemaakten bootsten het na met een primitief gezongen tralala________________________________________

25.6.14

Mijn talentenIk ben uitstekend
als verloren voorwerp

Ik ben uitstekend
als verloren voorwerp

Ik ben uitstekend
als verloren voorwerp

En ik heb aanleg
voor het herhalen van dingen________________________________________

22.6.14

OnderscheidingsvermogenUiteraard is niet iedereen schuldig
of niet even schuldig
maar daar hoeven wij
bij het bestraffen
geen rekening mee te houden
toch?
Het moet
in de eerste plaats
vooruitgaan
met veel gegil en pijn en afwezigheid
zodat iedereen begrijpt dat wij rechtvaardig zijn
en onze plaats in het spotlicht hebben verdient
dank zij ons onderscheidingsvermogen________________________________________

21.6.14

Hachelijk denkenStel je voor
dat je de taal spreekt
ineens en meteen
dat je dan denkt
dat het allemaal ook
wel te begrijpen valt.
Dat kan toch
voor een meester in het
hachelijk denken?________________________________________