8.10.15

Een aforisme van oom Floris


Meer dan twee keer goed nadenken alvorens te beslissen is doorgaans tijdverlies.

7.10.15

Positioneren


“Neen Irma, voor mijn vorm van kunst is het belangrijk dat ik mij zo positioneer dat het leven recht op mij afkomt. Helemaal alleen."
“Sorry hoor, ik wou alleen maar een handje helpen!"

6.10.15

Mijn kunstwerken


"Met elk van mijn kunstwerken wil ik in feite het onherkenbare herkenbaar maken, maar dat lukt niet altijd."
“Vandaar al dat onbegrepene?"
“Precies."
“Ja, dat verklaart het wel.

5.10.15

Een zuil?


“Maar wat doe jij op die
momenten die iedereen
wel eens heeft wanneer hij
of zij beseft hoe alles
mis is gelopen al dan niet
heel lang geleden?"
“Een mens rekent dan
als vanzelf op de magische
kracht die uit hemzelf moet
komen (of desnoods uit
een magische boom die
dan ook nooit mag worden
aangeraakt) omdat die
dan vruchten voortbrengen zal
die je zelfs niet hoeft te proeven
omdat je toch al weet hoe
die zullen smaken, althans dat
kun je je heel goed voorstellen
op die momenten dat je
concreet dan
weinig anders om handen
hebt dan je in te beelden dat
je een zuil bent (of een boom)
met magische krachten."
"Dat heb je zeker uit een boek?"

4.10.15

Handleiding voor allesdenken


“Hier, een handleiding voor allesdenken."
“Warempel, een vademecum als het ware. Dat zo iets bestaat zeg!"
“Zeker."
“Ik zou het toch maar niet lezen."
“Nee, voor je het weet denk je dan alles."
“Ja, de meest onvoorstelbare dingen, die je van te voren nooit zou hebben gedacht."
“Op voorgekauwde wijze ineens."
“Door een handleiding."
“Hoe komen ze er op?"
“Een ingeving zeker."
“Of uit winstbejag."
“Ja, dat zou je nog gaan denken."
"Zouden ze er ervaring mee hebben?"

3.10.15

Gedaan met vaagklaren!


"Ineens bedacht ik het klepperwiegen. Dat dàt misschien dan eindelijk wèl zin zou geven aan mijn leven, na al die jaren. Meer nog dan het vaagklaren, dat ik jarenlang heb nagestreefd met het oog op… Ja, met het oog op wat? Dat is mij eigenlijk hoe langer hoe minder duidelijk."
“Het klepperwiegen?"
“Ja, no-nonsens eigenlijk. Eindelijk."
“En dat klaarvagen dan?"
“Vaagklaren."
“Vaagklaren?"
“Ja."

1.10.15

Niet zo moeilijk te onthouden neologisme

Cartabiel: manier van lopen die iemand ontwikkelt na jarenlang dag in dag uit een te zware boekentas te dragen.

Vb.: Cartabiel kwam K. de zaal ingewandeld, en zijn ogen straalden van een intens en warm, pas gevonden geluk!

(Waarmee wij ook ineens illustreren dat iemand’s manier van lopen niet noodzakelijk zijn kansen op het vinden van extreme vormen van geluk in de weg hoeft te staan. Toch niet in de geschreven versie.)

30.9.15

Ramon y Lola


"Denk je niet Ramon, dat wij in plaats van hen altijd na te zeggen, ook niet eens met iets zinnigs voor de pinnen moeten komen?"
“Zeker niet Lola! Dat doen zij toch ook niet? Wat valt er nu voor zinnigs te zeggen tegen iemand die uren en uren tijd verspilt aan het leren spreken van een papegaai?"

29.9.15

Dìt!


"En? Vind je dìt nu opwindender?"

28.9.15

Het wat?


"We hebben wel wat om op terug te blikken hé schat!"
“Jazeker, zo ver het oog strekt zelfs."
“En met wat geluk krijgen we nu nog het sluitstuk."
“Het wat?"

27.9.15

Enkele reis Mars


De inschrijving voor een enkele reis naar Mars leidde binnen sommige relaties tot diepe gesprekken:
“Is het omdat je niet meer van me houdt?"
“Neen, zeker niet!"
“O! Dan is het goed."

26.9.15

Een aforisme van oom Floris


Omdat wij weten waartoe wij zelf in staat zijn, zijn we bang voor vreemden.

25.9.15

Blending in

Vaak wil men weten waar ik heen ga.
Dan zeg ik dat ik net terug kom.
Dan is het goed.
(Belangrijk is wel te vermelden dat
ik steeds mijn pet afneem, wanneer men
mij vragen stelt en dat ik geen overdreven
vreemde gerechten eet)